Generálny partner

Najväčšia Kubánska Noc v Galante

je multikultúrnym spoločenským podujatím.

Organizátorom projektu je OZ Priatelia Kuby Jedinečné „gro“ projektu tvorí kultúrny program a možnosť zažiť diametrálne odlišný spôsob zábavy podmanený temperamentom a hlbokou charizmou Kuby.

V Trnavskom kraji sa jedná o podujatie jediné svojho druhu.

Predpredaj vstupeniek

ticketportal
ticketmedia

Mestský park spolu s nádvorím Neogotického kaštieľa

Miesto realizácie zapadá po každej stránke do konceptu Najväčšej Kubánskej Noci v Galante. Ostávame verní prostrediu, ktoré má charizmu, kus histórie a je pre obyvateľov symbolom a pýchou.

Po nedávnej rekonštrukcii sa stal mestský park spolu s nádvorím Neogotického kaštieľa srdcom diania väčšiny kultúrnych podujatí. Kapacitne napĺňa naše predpoklady o návštevnosti a pohybuje sa niekde medzi 2000-2500 osobami.

OZ Priatelia Kuby, Štvrť SNP 998 /27, 924 01 Galanta, IČO: 12 345 678